Uitkomst clienten enquete gemiddeld 8,25

01-03-2018

In december 2017 heeft Gelderse Vallei Vivre een tevredenheid enquête gehouden onder de cliënten die in die maand een afspraak hadden, ongeacht het specialisme. De cliënten is gevraagd om anoniem een vragenlijst in te vullen en een oordeel en cijfer te geven op de volgende onderdelen:

- bereikbaarheid

- ontvangst 

- bejegening en verzorging door polikliniekmedewerkers

- bejegening en behandeling door arts of reizigersverpleegkundige

- informatie

- zelfstandigheid

- het vertrek en de nazorg

Het gemiddelde cijfer dat de cliënten voor het totaal van deze onderdelen hebben gegeven is een 8,25. Wij zijn hier heel blij mee en willen alle cliënten die de moeite genomen hebben de enquête in te vullen hier hartelijk voor bedanken. De gegeven tips nemen wij mee in het verder verbeteren van onze producten en diensten.  « naar nieuwsoverzicht

08-10-2018

Toegangstijden 08-10-2018

30-07-2018

Rabiesvaccin weer beschikbaar

16-07-2018

Hadj 2018: pelgrimstocht naar Mekka

Travel clinic Ooglidcorrectie